Assatou Diallo Fall, CEO Redflash Senegal

Förra fredagen fick vi träffa Aissatou Diallo Fall, som är VD på Redflash i Senegal. Redflash är ett svenskt företag som jobbar med att digitalisera den informella sektorn i Senegal, det vill säga sektorn som omfattas av gatuförsäljare. 53% av GDP utgörs av den informella sektorn men bidrar bara med 3% av skatteintäkterna.

Redflash tillhandahåller molnbaserade tjänster, appar, utbildning och support. Digitaliseringen ökar transparensen och säkerheten. Med hjälp av skatteintäkter kan pengar gå till samhället i form av välfärd, pension och försäkringar. 

Det är tufft för gatuförsäljare. De kämpar varje dag för att kunna få mat på bordet. Det finns även maffia som tvingar in en summa pengar från gatuförsäljare.

Jämställdhet
Aissatou pratade även om jämställdheten i Senegal. Då hon bott både i Sverige och Senegal ser hon stora skillnader mellan länderna när det gäller jämställdheten. I Senegal är det tillåtet med månggifte. Det är bara mannen som skriver under äktenskapshandlingarna hos myndigheterna för att registrera äktenskapet. Han får då välja om han vill ha engifte eller månggifte. Många män känner sig tvingade att fylla i månggifte, även då de inte önskar det, då det är något myndigheterna förespråkar, enligt Aissatou.

Stressen över att mannen kan gifta sig med en till kvinna (max fyra fruar) gör att många kvinnor känner sig extra oroliga över att inte leva upp till mannens förväntningar. Detta kan ta sig uttryck i att kvinnan alltid ser till att vara honom till lags, vara vacker, sminkad, uppklädd, laga god mat.

Aissatou fortsätter med att berätta att det är så rotat i uppfostran att flickor ska serva mannen och lära sig att bli en perfekt fru. Pojkarna å andra sidan lär sig att ta för givet att kvinnan ska serva dem.

Aissatou avslutar med att vi måste jobba från alla håll för att förändra samhället till det bättre, från gräsrötterna till politiker och diasporan.

mars 21, 2018

Kommentera