Ängel

Karin/Nanny

Älska vem du vill

Ingenstans

De goda krafternas armé

Livet

Nanny och Signe

Persefone

Min livsväg

Smärtan