I generationer tillbaka har folk på den senegalesiska landsbygden varit självförsörjande. De har odlat marken, tagit hand om sin boskap och fiskat ur havet. Nu hotas de livsförutsättningarna av klimatförändringar som lett till torka och en våg av klimatflyktingar. Vidare har i-länders exploatering av havet utanför Västafrikas kust lett till utfiske och en obalans i havets ekosystem. Familjer splittras då män tvingas söka jobb i städerna. Den skrala möjligheten att leva av fisket och jordbruket leder till extrem fattigdom. Ur detta har kvinnor gått samman i kollektiv inom fiskesektorn och jordbruket för att kunna överleva. I denna kamp ser vi starka kvinnor som kämpar för jämställdhet, jämlikhet och vädjande ber den politiska makten att reglera fiskerättigheter och förutsättningarna för det traditionella fisket och brukandet av marken.