Twelve Faces of Mother Earth syftar till att belysa kvinnans och naturens urkraft, skönhet och styrka. Namnet är dubbeltydigt. Moder Jord innehar otroliga krafter, livskraft, vind, värme, kyla, pånyttfödelse, energi, uppbyggnad, nedbrytning och återuppbyggnad som gestaltar sig under årets tolv månader. Det är ingen slump att naturen kallas för Moder Jord. Hon ger oss näring och liv. Hon utsätts för prövningar och smärta, men reser sig igen. Projektet vill hylla och återbringa den positiva innebörden i Moder Jord-begreppet.